شرایط و قوانین ارسال محصول

اینجانب تایید می نمایم که تاریخ تحویل محصول حداقل 3 روز پس از تاریخ امروز است.

در صورت امکان شماره تماس دوم جهت هماهنگی را در توضیحات ذکر کنید. 

دانلود اپلیکیشن اندروید آیزادفود